Kompletné elektroinštalačné práce a bleskozvody

Elektroinštalácia tvorí základ pre správne fungovanie elektrických zariadení, elektrických spotrebičov a rozvodov el. energie, či už v domácnosti alebo firemných priestoroch. Elektroinštalácia tvorí základ stavby až po nej nastupujú ostatné murárske a dokončovacie práce.

 Pri elektroinštaláciách to nie je také jednoduché a nezaobíde sa to bez sekania frézovania a podobne. Tak isto aj pri rekonštrukciách je základ si spraviť kvalitnú elektroinštaláciu a vyhnúť sa tomu, že by sme museli znovu búrať a sekať  zrekonštruované priestory kvôli tomu, že sme zanedbali elektroinštaláciu a nechali tam staré vedenie, ktoré teraz začína odchádzať. 

Rozvody
Zrealizovaných
Kompletné elektroinštalačné práce a bleskozvody
0 +
Elektroinštalácií
0 +
Blezkozvodov

Projekty a revízie elektro

Poskytujeme komplexné služby v oblasti revízií (odborných prehliadok a odborných skúšok) elektroinštalácií, vyhradených technických  zariadení elektrických v objektoch triedy A  do 1000 V vrátane bleskozvodov. Našim cieľom je zabezpečenie Revízií ich vykonávanie a pre klienta zabezpečiť ich evidenciu a sledovanie času nasledovných OPaOS .

Taktiež poskytujeme aj odstraňovanie závad zistených počas revízie na elektrickej inštalácii a zariadeniach.

Všetky práce vykonávame podľa platných predpisov, noriem a vyhlášok. Používame vždy moderné meracie prístroje, ktoré sú pravidelne kalibrované.

Kamerový systém
Strávené viac ako

Vypracujeme Vám rozpočet na akýkoľvek rozvádzač do 1000V podľa Vašej požiadavky.

0 H
Revízií prípojok
0 H
Vypracovania protokolu

Prenájom vysokozdvižnej plošiny a náradia​

Ponúkame Vám prenájom vysokozdvižnej montážnej plošiny eurosky 16/2/6 (7,5) – HQ. Plošina je postavená na podvozku MITSUBISHI FUSO CANTER. Dosah ramena plošiny je do maximálnej výšky 16 metrov a dosah do strán je do 7,5 metrov. Zaťažiteľnosť plošiny je 200 kg. Vysokozdvižná plošina je určená na exteriérové i interiérové použitie, výrobných halách, skladoch a pod. 

Auto MITSUBISHI FUSO CANTER  je vybavené ťažným zariadením s max. hmotnosťou ťahaného vozidla do 3500 kg. 

Prenájom vysokozdvižnej plošiny vykonávame nie len v Bardejove.
Po dohode je možné vykonávať služby aj mimo uvedenej oblasti. 

Vysokozdvižná pracovná plošina prenájom
Požičali sme viac ako

Objednávka na čísle 0917 894 175

0 x
Plošinu
0 x
Naradí

Kamerový systém EPS a HPS​

Elektrická požiarna signalizácia EPS slúži na identifikáciu príznakov horenia v jeho počiatočnej fáze. Je jedným z prostriedkov protipožiarneho zabezpečenia objektu, ktorý dopĺňa protipožiarne opatrenia predpísané normami a predpismi. Včasným varovaním pomáha chrániť životy a zdravie osôb a významne obmedziť škody na majetku.

Hlasová signalizácia požiaru HPS je súčasťou požiarnej signalizácie. Jej úlohou je varovať pred požiarom hovoreným slovom. Použitie HPS určuje legislatíva.

Kamerový systém - obrazovka
Zabezpečili sme

Detekcia dymu, požiarna signalizácia 

0 x
Domov
0 x
Budov

Chcete vidieť viac našich prác?

Pozrite si našu fotogalériu.

Vysokozdvižná pracovná plošina prenájom
Led pásik 2

Napíšte nám